villkor

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Nils Malin Magnus AB (NTC Norrköpings träningscenter) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 12 år.

Distansavtalslagen
NTC följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela NTC om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på NTC.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Identifikation skall kunna uppvisas för NTC personal varje gång kunden besöker NTC. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av NTC personal.

4. Avtalstid och uppsägning
NTC erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet.
Vid uppsägning är det 20 dagars uppsägningstid.

Medlemskap Standard
Medlemskapet kostar 749 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Detta medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Micro medlemskap
Medlemskapet kostar 649 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Detta medlemskap ger möjlighet till 2 pass/vecka.

Step-in
Medlemskapet kostar 199 kr/mån + 80 kr/träningstillfälle och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Step-in medlemskap 199 kr/mån ( debiteras månadsvis i förskott) + 80 kr per träningstillfälle, pass eller Open Gym.
Step-in medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 120 minuter innan start. Annars debiteras 50 kr, för klippkort debiteras ett klipp.

5. Avstängning vid utebliven betalning:
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

6. Prisändringar
Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

7. Betalning vid månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter
Medlemskapen på NTC har ingen bindningstid (undantag för medlemskap 24 mån). Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

9. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta NTC om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
NTC ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
NTC ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
NTC ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

11. Praktiska ändringar
NTC förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via NTC hemsida.

12. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. NTC behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

13. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Nils Malin Magnys AB (NTC Norrköpings träningscenter) för överföring till denne.

14. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

15. Doping
NTC förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från NTC. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

16. Pris & betalning
Priserna på hemsidan är aktuella priser och kan ändras när som helst. NTC är inte bunden av prisindikationer på hemsidan som köparen rimligen eller uppenbarligen måste förstå är felaktiga och som till exempel har uppstått på grund av tekniska problem i webbplattformen eller priser som har manipulerats av kunden.

Alla kampanjer med nedsatta priser är under begränsad tid. Flera erbjudanden kan normalt sett inte kombineras. En rabattkod eller kupong är endast giltig en gång per kund och inköp. Så länge inte annat uppges är koden endast giltig på ordinarie pris (ej rea) och kan inte kombineras med andra rabatter.

Vid uppenbart missbruk av erbjudanden, såsom kuponger och kampanjkoder, förbehåller vi oss rätten att avbryta den aktuella ordern.

Kampanjer och rabattkoder gäller endast för nya beställningar och kan inte tillämpas retroaktivt.

17. Betalningsvillkor
För privatpersoner sker betalning av varor för närvarande med Klarna Checkout.

18. Returrätt
Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt, men vi erbjuder 30 dagars öppet köp.
Felet bör anmälas snarast efter att ha upptäckts. Att reklamera en vara inom två månader anses vara inom skälig tidsram. Om du upptäcker att ett föremål levererat av oss till dig är defekt, bör du snarast möjligt kontakta vår kundservice med ett formellt klagomål. Detsamma gäller om du identifierar att en produkt har skadats under transporten eller om du identifierar andra avvikelser i leveransen, t.ex. att antalet varor eller produktmodell som levereras inte överensstämmer med din beställning. Returer här nedan ska skickas till kundtjänst eller till den adress som specifikt instrueras av oss.

För att NTC ska kunna fullfölja en påbörjad retur som saknas eller på annat sätt påverkats under leveransen, krävs det att kunden följt de returinstruktioner som står angivet på vår webshop.

19. Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du som konsument (privatperson) 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din beställning, antingen helt eller delar av den. För att nyttja din ångerrätt behöver du meddela vår kundservice skriftligt, och sedan returnera ordern inom 14 dagar från det att du kontaktat oss. Detta skall göras till info@norrkopingtraninscenter.se

Ångerrättblankett ska bifogas vid ångrat köp. Se konsumentverkets ångerblankett här.

20. Återbetalningar
När vi har behandlat din retur kommer du att få en återbetalningsbekräftelse till din e-postadress. Du kommer att få din återbetalning inom två (2) till fem (5) arbetsdagar. Vi kommer att återbetala dig det betalda beloppet. Alla återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod Du använde när Du genomförde ditt köp. Har du använt ett presentkort kommer detta i första hand att återbetalas till, resterande summa till annan använt betalsätt. Har du pausat din faktura hos din betalningsleverantör kommer ett förfallodatum tillfälligt skjutas upp. När din retur hanterats och en återbetalning gjorts kommer denna “paus” hävas och en faktura betalas. NTC ansvarar inte för att eventuella påminnelseavgifter eller förseningskostnader skickas ut av betalningsleverantören.